Vi avholder årsmøte for Elverum Bueskyttere onsdag den 30 mars kl. 19:00.

Sted: Restaurant Milano.

Sakene er:

 • Årsmelding for Elverum BS
 • Regnskap 2015
 • Behandling av innkomne forslag og saker
 • Fastsette kontingent for 2017
 • Behandling av budsjett 2017
 • vedta ny lovnorm for Elverum Bueskyttere
 • Valg av styre: 
 • Dagens styre er:
   • Formann - Sigmund Lindberget
   • Sekretær – Paul Andre' Hagen
   • Kasserer – Trond Skjæret
   • Materialforvalter – Jens A Solbakk
   • Ungdomsrepresentant – Helge Husa
   • Vara 1 – Ida Skaug Rønning
   • Vara 2 – Paul Ole Hagen
 • Valg av to revisorer
 • Valg av representanter til Idrettens kontaktutvalg/Idrettsråd
 • Bestemme datoer for styremøter i 2016
 • Bestemme om Elverum BS skal på Facebook
 • Eventuelt

Sakspapirer vil bli lagt ut på treningslokalene før årsmøtet.